Mec. dr WALDEMAR PODEL – Prawnik Biznesu

Ekspert prawny biznesu, doradca strategiczny, radca prawny, z bogatym ponad 20. letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi firm i instytucji. Łączy praktyczne doświadczenie biznesowe oraz prawnicze, z posiadaną wiedzą w tych obszarach. Doradza swoim klientom w zakresie czterech głównych aspektów prawnego bezpieczeństwa biznesu:

 1. przedsiębiorstwo w okresie zmiany, reorganizacji lub kryzysu;
 2. strategia ochrony prawnej interesów właścicieli/wspólników/akcjonariuszy/członków zarządów i rad nadzorczych;
 3. optymalizacja płynności finansowej (zatory płatnicze, windykacja, aspekty prawne oraz ekonomiczne);
 4. umowy (kontrakty) z partnerami biznesowymi i klientami.

Doradzał wielu wiodącym firmom z różnych branż takich jak np.: przemysł rafineryjny i petrochemiczny, przemysł chemiczny i spożywczy, budownictwo, rolnictwo, usługi, handel (np. POLIMEX-MOSTOSTAL, NAFTOREMONT, PIECOBUD, IZOLBET, CARO, ROLNIK, MEDIM, PIAST). Obsługuje zarówno klientów polskich, jak i zagranicznych.

Wykształcenie

dr Waldemar Podel, radca prawny od 1996 roku, absolwent aplikacji sądowej (1995) oraz radcowskiej (1996), edukację prawniczą rozpoczął w 1987 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod kierunkiem prof. Leopolda Steckiego napisał, a następnie obronił pracę magisterską pod tytułem „Pozycja prawna wspólników w spółce komandytowej” (1992). W roku 1997 ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu broniąc swej pracy podyplomowej pisanej pod kierunkiem naukowym prof. Jana Głuchowskiego „Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Mecenas Podel ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2001-2005), a następnie (2009) studia podyplomowe na kierunku Negocjacje, Mediacje i Inne Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowując pracę pt. „Prawnik jako manipulujący negocjator (w świetle teorii i praktyki)”. Uczęszczał także na studia podyplomowe Prawa handlowego UMK w Toruniu oraz Podatki i prawo podatkowe na UW w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń, a także kursów specjalistycznych o charakterze biznesowym, zarządczym i innych (np. wyceny nieruchomości). Politolog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (2017).

Wykładowca

dr Waldemar Podel zajmuje się również – już od lat 90-tych – prowadzeniem szkoleń z zakresu zagadnień prawnych (zwłaszcza z windykacji, zawierania i wykonywania umów, prawa upadłościowego i naprawczego, cywilnego oraz handlowego), adresując je w szczególności do przedsiębiorców oraz praktyków prawa. Prelegent licznych wykładów i spotkań na terenie całego kraju (np. uczelnie wyższe, instytucje naukowe). Ambasador „Projektu 21” Fundacji na rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS, mającego na celu pobudzenie przedsiębiorczości.

Działalność społeczna

 • Prezes i fundator Fundacji Na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS (od 2007 r.)
 • Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Sanatorów i Likwidatorów (2005 r.-2010 r.)
 • Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego (od 2010 r.)
 • Członek Rady Nadzorczej Fundacji Think Ahead (od 2010 r.)
 • Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Odnowy Zabytków Płocka (od 2007 r.)
 • Członek i Przewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Płockiego (od 2006 r.)
 • Członek International Association of Business Communicators – IABC Polska (od 2012 r.)
 • Członek IACL – Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Komunikacji i Przywództwa