Koszty postępowania egzekucyjnego a VAT

Koszty postępowania egzekucyjnego określone przez komornika sądowego nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o stawkę VAT. Podatek ma być liczony metodą „w stu”, a nie „od stu” albowiem metoda „od stu” faktycznie podwyższałaby opłatę egzekucyjną.

Taki niekorzystny dla komorników wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., w sprawie III CZP 34/16. Z pewnością jest to dobra informacja dla dłużników ponoszących koszty egzekucji. Sprawa wywoływała liczne kontrowersje i miała istotne znaczenie praktyczne.

Opłaty komornicze nie mogą przekroczyć ustawowych stawek

Jeśli zatem w myśl ustawy o komornikach opłata wynosi przykładowo 1000 zł to zawiera już w sobie podatek VAT. Niedopuszczalne jest powiększanie jej przez komornika o VAT, co przy stawce 23% dawałoby w tym przypadku 1230 zł. W podanym przypadku komornik nie tylko nie będzie miał prawa do 1230 zł, lecz z przypadającego mu 1000 zł będzie jeszcze musiał odprowadzić podatek VAT, a to w ostatecznym rozrachunku oznacza, że przy uchwalonym przez Sąd Najwyższy sposobie liczenia „w stu” komornikowi zostanie mniej pieniędzy. Opłaty komornicze nie mogą bowiem – zdaniem Sądu Najwyższego – przekroczyć ustawowych stawek.

Błędnie czynili komornicy sądowi, gdy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego podwyższali opłatę egzekucyjną, ustaloną na podstawie art.49 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. Tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

 

Kategorie

Dodaj komentarz